Vervoerscommissionaris

De vervoerscommissionaris / vervoerscommissionair is de link tussen verscheper en de vervoerder.
Kiko Trans is vergund als tussenpersoon voor goederenvervoer (vervoersmakelaar).

Vervoerscommissionair internationaal vrachtvervoer- Europese Unie

Kiko Trans vervoerscommissionair verzorgt alle papierwerk en vervoersdocumenten voor een vlekkeloos transport.
  • inkomend transport (aanvoer naar België)
  • uitgaand vervoer (van België naar buitenland / E.U.)
  • intracommunautaire transporten
  • expeditie (vervoer over zee)

Vergunning vervoerscommissionaris


Meer weten over de vervoerscommissionair?
Contacteer Kiko Trans